قوانین و مقررات

به منظور استفاده از کریت شما باید قوانین و مقررات زیر را رعایت کنید. ساخت اولین ربات در سیستم کریت به معنی آن است که شما تمامی این قوانین را پذیرفته اید و نقض آن ها به سیستم کریت اجازه می دهد که ربات شما را مسدود نماید.

  • تمامی ربات های ساخته شده باید تابع قوانین کشور باشد.
  • ساخت ربات ها با محتوای غیراخلاقی و خلاف قوانین جامعه ممنوع است.
  • ساخت ربات ها با نام اشخاص حقیقی و یا حقوقی تنها با مجوز رسمی از آن ها مجاز است.
  • ساخت ربات هایی که اطلاعات شخصی کاربران را جمع آوری می کند ممنوع است.
  • استفاده از بات ها به منظور شایعه پراکنی و انتشار اخبار نادرست ممنوع است.